Uusi hanke 4H-yrittäjyyden kehittämiseksi käynnistyi!

29.1.2019

Salolaisnuoret ovat aktiivisia ja yrittäjien määrä kasvaa vuosi vuodelta - viime vuonna (2018) yrittäjyyttä kokeili yli 70 nuorta. Enää Salon 4H-yhdistyksen ei tarvitse niinkään keskittää energiaa uusien nuorten innostamiseksi mukaan vaan oleellista on nyt panostaa jo mukana olevien tukemiseen. Kasvun myötä nuorten yrittäjien koulutustarpeet kasvavat. Nuorten toimiessa 4H-yrittäjinä pitempään heille tulee ajankohtaisiksi kokonaan uudenlaisia tarpeita, kuten halu kehittyä kohti oikeaa yrittäjyyttä. Kysyimme Salon 4H-yrittäjiltä, minkälaista tukea he ovat kaivanneet yrittäjyyspolullaan. Esiin nousivat vahvimpina markkinointitaitojen puute, tarve uusille markkinointikanaville sekä halu verkostoitua ja tehdä yhteistyötä muiden (4H-)yrittäjien kanssa. Tällaisia tukitoimia ei Salon 4H-yhdistyksessä ole ennestään tarjolla. 

Hanke kehittää siis tukikeinoja 4H-yrittäjyyspolun varrelle ja tuotteistaa toimivimmat metodit koko 4H-kentän käyttöön. Lisäksi tarkoituksena on muotoilla yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille kynnyksetön tie harjoitusyrittäjyydestä oikean yrityksen perustamiseen. Tässä tiivistä yhteistyötä tehdään Yrityssalon kanssa. Myös maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat Salossa yrittäjyysorientoituneita ja hankkeessa pyritään kartoittamaan ja ottamaan huomioon myös heidän erityistarpeensa kynnyksettömän yrittäjyystien suunnittelussa.

Tärkeimpinä toimenpiteinä ovat 4H Business Lab - toiminnan alustaminen Salossa yhdessä nuorten ja yhteistyökumppaneiden kanssa, harjoitusyrittäjien verkostoitumismallien luominen ja pilotointi, yrityskurssit ja syventävät teemapäivät nuorille ja lopulta kaikkien Salon 4H-yhdistyksessä toteutettavien yrittäjyyskasvatustoimenpiteiden kokoaminen vuosikelloksi järjestelmällisen ja tehokkaan toiminnan pohjaksi. 

Hankeaika: 1.1.-30.6.2019
Rahoittaja: Varsinais-Suomen aluehallintovirasto

Liitteet