Avoimet ovet yrittäjyyteen 2019

Hankkeen tarkoituksena on muotoilla yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille kynnyksetön tie harjoitusyrittäjyydestä oikean yrityksen perustamiseen Salossa sekä kehittää olemassa olevia ja luoda ja kartoittaa uusia tukikeinoja 4Hharjoitusyrittäjänä toimimiseen niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Myös maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat Salossa yrittäjyysorientoituneita. Hankkeessa pyritään kartoittamaan ja ottamaan huomioon myös heidän erityistarpeensa kynnyksettömän yrittäjyystien suunnittelussa. Tärkeimpinä toimenpiteinä ovat 4H Business Lab - toiminnan alustaminen Salossa yhdessä nuorten ja yhteistyökumppaneiden kanssa, harjoitusyrittäjien verkostoitumismallien luominen ja pilotointi, yrityskurssit ja syventävät teemapäivät nuorille ja lopulta kaikkien Salon 4H-yhdistyksessä toteutettavien yrittäjyyskasvatustoimenpiteiden kokoaminen vuosikelloksi järjestelmällisen ja tehokkaan toiminnan pohjaksi. Yhteistyötä lähennetään ja kehitetään Salon kaupungin aloittavien yrittäjien neuvontaa tarjoavan Yrityssalon kanssa. Hanke osallistaa nuoria suunnitteluun, syventää nuorten yrittäjien verkostoitumistaitoja, yhteisöllisyyttä ja ammattimaisuutta sekä tarjoaa vaikutusmahdollisuuksia niin omassa elämässään kuin yhteiskunnassakin. On tärkeää, että jokainen nuori voi löytää omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa, saada onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden kasvaa aktiiviseen työhön ja yrittäjyyteen. 4H Business Lab -malli mahdollistaa yhdenvertaiset yrittämisen mahdollisuudet nuorille heidän taustoistaan riippumatta ja ehkäisee siten syrjäytymistä. Hankkeen toimista hyötyvät ja niihin voivat osallistua 4H-yrittäjien lisäksi myös muut salolaiset harjoitusyrittäjät ja
kaikki yrittäjyydestä kiinnostuneet 13-28 -vuotiaat nuoret.

Hankeaika: 1.1.-30.9.2019
Rahoittaja: Varsinais-Suomen aluehallintovirasto