Metsätiimi

Metsätiimi kokoaa yhteen metsä- ja luontoalan ammattilaiset, harrastajat sekä opettajat. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten metsätietämystä sekä antaa monipuolinen ja positiivinen kuva suomalaisesta metsäluonnosta ja metsänhoidosta. Yhdessä tuomme lisäarvoa kouluopetukseen sekä annamme nuorille virikkeitä vapaa-aikaan, harrastuksiin ja ammatinvalintaan. Tiedon ja elämysten pohjalta nuoret pystyvät itse muodostamaan realistisen kuvan metsäasioista. Metsätiimin toiminnan kohderyhminä voivat olla alakoululaiset, yläkoululaiset ja lukiolaiset.

Salossa Metsätiimi järjestää ensisijaisesti koululaisten metsäpäiviä sekä Metsä-TET -jaksoja 9-luokkalaisille. Muita mahdollisia Metsätiimin toimintoja voisivat olla esimerkiksi metsäretket, koko perheen metsätapahtumat ja opettajien metsätapahtumat. Salon Metsätiimi on perustettu v. 2017 Salon 4H-yhdistyksen leader-rahoitteisen Nuorten Luonto -hankkeen toimenpiteenä.

Metsätiimiin ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat metsä- ja luontoneuvonnan tärkeäksi. Yhteistyöllä toteutamme pitkäjänteistä metsä- ja luontokasvatusta. Haluatko lisätietoa Metsätiimistä tai kenties itsekin mukaan toimintaan? Ole yhteydessä Salon 4H-yhdistykseen (toiminnanjohtaja Janina Mäkinen, janina.makinen@4h.fi / 044 777 8535). 4H toimii Metsätiimi-verkoston koolle kutsujana sekä organisoijana.

Jos haluat tiedustella Metsätiimin järjestämää ohjelmaa oppilaitokseesi, voit olla yhteydessä keneen tahansa Metsätiimin jäsenistä. 

 

Metsätiimin kokoonpano

Taho/organisaatioVastuuhenkilöYhteystiedot
Salon 4H-yhdistys Toiminnanjohtaja Janina Mäkinenjanina.makinen@4h.fi
044 777 8535
Suomen MetsäkeskusKoulutussuunnittelija Hanna Kovalahanna.kovala@metsakeskus.fi 029 432 4215
Metsänhoitoyhdistys Salometsä

Toiminnanjohtaja Olavi Pitkänen

Metsäasiantuntija Rasmus Lönnfors

olavi.pitkanen@mhy.fi
040 767 2701
rasmus.lonnfors@mhy.fi

Salon seudun luonnonsuojeluyhdistysLuontoharrastaja Jarmo Markkanenmarkkanen.jarmo@gmail.com 046 662 5946
Perniön seudun riistanhoitoyhdistysMetsästäjä Tapio Nurmi

tapio.u.nurmi@gmail.com
040 081 2150

Teijon kansallispuiston LuontokeskusYrittäjä Sami Tammisami@mathildedal.fi
050 482 0741
Perniön partiolippukunta Pyhän Laurin Ritarit ryKalle Isotupakalle.isotupa@gmail.com
040 484 0626
Hermannin kouluBiologian, maantiedon ja terveystiedon lehtori Marja Kaunisto-Pyykkömarja.kaunisto-pyykko@salo.fi
Armfeltin kouluBiologian ja maantiedon opettaja Eeva Nirhamoeeva.nirhamo@salo.fi

 

Ensimmäinen Metsäpäivä 11.5.2017. Metsätiimiläiset valmistautuvat vetämään ohjelmarasteja.