Kesätyöhaaste!

Yritys: Sponsoroi nuorelle kahden viikon kesätyö!

Ensimmäinen ovi työelämään aukeaa usein kesätöistä. Kesätyössä opitaan työelämätaitoja ja työ kasvattaa nuorta vastuuseen. Karttunut kokemus vahvistaa nuoren itsetuntoa ja voi tukea myös uravalinnassa. Kesätyö voi muuttaa nuoren koko elämän.

Yritys tai yrittäjä, ota vastaan 4H:n kesätyöhaaste ja tue nuoria työelämän alkumetreillä (valtakunnallisen kampanjan pääkohderyhmänä 9-luokkalaiset nuoret, Salossa käytännössä myös muun ikäiset 14-28-vuotiaat nuoret). Varmistetaan yhdessä, ettei yksikään nuori jää ilman työkokemusta. Vuosittain yli 8000 nuorta työllistyy 4H-yhdistysten tai oman 4H-yrityksensä kautta.


Salossa kesätyöhaasteessa painotetaan nuorten työllistymistä ikäihmisten virikiohjaajiksi. Näin haaste kuuluu paikallisesti:

  • Yritys lahjoittaa 450€
  • Salon 4H-yhdistys työllistää summalla yhden nuoren kahdeksi viikoksi paikalliseen hoivakotiin ikäihmisten virikeohjaajaksi. Mallissa nuori saa arvokasta työkokemusta ja hoivakodin asukkaat enemmän mahdollisuuksia mm. ulkoiluun ja yhdessä oloon.
  • Mikäli yritys tahtoo tehdä lahjoituksen johonkin muuhun, kuin nuoren työhön hoivakodissa, voidaan lahjoitussummasta ja sen kohdistamisesta sopia erikseen.
  • Yritys saa kiitokseksi tunnisteen, jonka avulla voi kertoa olevansa mukana tukemassa nuorten työllistämistä
  • Lahjoituksesta voidaan kertoa myös paikallisen yhdistyksen somekanavissa – tämä sovitaan aina yrityksen kanssa erikseen.

Otatko haasteen vastaan? Mukaan lähteminen on yrityksille helppoa. Soita suoraan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janina Mäkiselle (044 777 8535) tai täytä sähköinen lomake, ja otamme sinuun yhteyttä. Kiitos tuestasi!