Ikäihmisten viriketoiminta

Työllistämme nuoria virikeohjaajiksi paikallisiin hoivakoteihin. Toiminnan mahdollistavat vuosittain avustuksillaan paikalliset tahot, jotka pitävät nuorten työllistymistä ja ikäihmisten arjen elävöittämistä tärkeänä. 


Virikeohjaajan työ voi sisältää esimerkiksi:

  • Juttutuokioita ja vanhojen aikojen muistelua
  • Korttipelejä
  • Lehtien lukemista
  • Ulkoilua tai muuta liikuntaa
  • Musiikkiesityksiä
  • Lemmikkivierailuja

Työn sisältö suunnitellaan yhdessä  nuorten ja hoivakotien kanssa hyödyntäen nuorten omia vahvuuksia ja osaamista. Vähintään 14-vuotta täyttäneet työntekijät on koulutettu yleisellä tasolla työelämän pelisääntöihin sekä ikäihmisten kanssa toimimiseen. Nuoret eivät tee hoivakodin perustyötä. 

4H:n ikäihmisten viriketoiminta tarjoaa rahoittaville yhteistyökumppaneille positiivista näkyvyyttä ja konkreettisen keinon tehdä hyvää , nuorille tärkeää kokemusta ikäihmisten parissa työskentelystä sekä senioreille piristystä päivään.

Miten päästä mukaan yhteistyöhön?

Yhteisöt voivat mahdollistaa nuorten työllistämisen virikeohjaajiksi salolaisiin hoivakoteihin. Rahoitukset käytetään työllistettävien nuorten työehtosopimuksen mukaisiin palkkoihin sivukuluineen sekä yhdistyksen työllistämis- ja kirjanpitokuluihin.

450 €       2 viikon kesätyö 1 nuorelle                                                                
900 €2 viikon kesätyö 2 nuorelle
1 800 €2 viikon kesätyö 4 nuorelle

Anomme rahoituksia niitä myöntäviltä tiedossamme olevilta tahoilta. Mikäli toivotte meiltä anomuksen tai lisätietoja, voitte olla yhteydessä toiminnanjohtaja Anna Laakkoseen / 044 777 8535 / anna.laakkonen (at)4h.fi


Nuoret voivat työllistyä seuraaviin Salon vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen hoidon yksiköihin:

Perniö
Alppilakoti
Perniön palvelukeskus
Alholan hoivakoti

Salon keskustan alue
Anninkartanon ryhmäkoti
Paukkulakoti
Kukonkallion hoivakoti
Campuskoti Merihelmi

Halikko
Rauha- ja Toivokoti
Halikkokoti

Suomusjärvi
Hintan hoivakoti

Olga Yli-Hakula työskenteli ikäihmisten virikeohjaajana Halikkokodissa.