Varjo yötaivaalla - Lepakot tutuksi 2015

Salon 4H tutustuttaa salolaisia lepakoihin

Ihmisillä on vahvoja ennakkoluuloja lepakoita kohtaan ja usein syynä ennakkoluulojen syntymiseen on se, että lepakoista ei tiedetä juuri mitään. Lepakot viettävät hyvin piilottelevaa elämää – ne liikkuvat lähinnä öisin ja viettävät talven horroksessa.

Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiön rahoittaman Varjo yötaivaalla - Lepakot tutuksi -hankkeen ensisijainen tarkoitus oli tuoda lepakkoa lajina tutummaksi tarjoamalla ihmisille omakohtaisia, positiivisia kokemuksia lepakoista. Hankkeen toimenpiteinä olivat lepakonpönttöjen rakennustalkoot, lepakkoretket ja lepakoiden talvehtimispaikkojen ennallistaminen. Hankkeen aikana sovellettiin tekemällä oppimisen menetelmää ja suurin osa hankkeen toimenpiteistä oli osallistavia ja kaikille avoimia. Hankkeen aikana järjestettiin kolmet talkoot, joissa valmistettiin 41 talkoolaisen voimin 23 lepakoiden yhdyskuntapönttöä. Pöntöt ripustettiin eri puolille Saloa Teijon kansallispuistosta aivan kaupungin keskustan tuntumaan. Lepakkoretkiä järjestettiin eri puolilla Saloa kolme kappaletta ja niiden myötä lepakoihin tutustui 82 henkilöä. Lepakoiden viihtymistä Salossa parannettiin hankkeen aikana myös ennallistamalla kaksi lepakoiden talvehtimiskellaria Perniössä.

1.6.-30.7.2015 toteutettiin myös kaikille avoin Lepakot tutuksi –kilpailu. Osallistuminen tapahtui postaamalla lepakkoaiheinen kuva omalle, julkiselle Instagram-tilille ja merkitsemällä se #LepakotTutuksi ja #4HSalo (yli 13-vuotiaat) tai lähettämällä lepakkokuvia, piirustuksia tai lepakkotarinoita esimerkiksi omasta, jännittävästä kohtaamisesta lepakon kanssa sähköpostitse. Kilpailuun osallistuttiin kaikkiaan 21 kuvalla, kertomuksella tai piirustuksella ja kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin pääpalkintona Koivusillan tilan lahjoittama melontaretki. Pääpalkinnon voitti Satu Savikko, joka osallistui kilpailuun kertomuksellaan lepakkokohtaamisesta Rhodoksella Kreikassa. Toisen palkinnon, Salon seudun luonnonsuojeluyhdistyksen lahjoittaman lepakonpöntön, voitti Kati Laakkonen ja kolmannen palkinnon, Teijon Luontotalon lahjoittaman lepakkopehmolelun, voitti Salla Etelä.

Hankkeen vaiheista koostettiin kuvakirja, jossa esitellään lepakkoharrastuksen lisäksi myös Salon alueen yleisimmät lepakkolajit pohjanlepakko, vesisiippa, korvayökkö ja viiksisiippalajit. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuneista 25 vastasi palautekyselyyn ja saatu palaute oli erinomaista. Etenkin nuorimmat tykkäsivät kovasti pönttötalkoista ja lepakkoesityksiä ja –retkiä kehuttiin hyvistä järjestelyistä ja informatiivisuudesta. Hanke työllisti neljä projektityöntekijää.

Hankkeen toteuttajana oli Salon 4H-yhdistys ja yhteistyössä mukana olivat Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys, Suomen Lepakkotieteellinen yhdistys ja Kosken kartanon luomutila Perniössä. Hankkeen toteutusaika oli 1.6.-31.8.2015.

TUTUSTU KUVAKIRJAAN HANKKEEN VAIHEISTA!  


Lisätiedot:      
Janina Mäkinen
toiminnanjohtaja                                         
Salon 4H-yhdistys                              
janina.makinen@4h.fi                                
044 777 8535

Märyn lepakkoretkeläisiä. Kuva: Heidi Lylyharju
Lepakkoesitys Kirjakkalassa. Kuva: Heidi Lylyharju
Projektityöntekijä Henry Jalava tervaa ennallistetun lepakoiden talvehtimiskellarin uutta ovea. Kuva: Jarmo Markkanen
Projektityöntekijät Henry Jalava ja Jarmo Markkanen ennallistetun kellarin edustalla. Kuva: Jarmo Markkanen