Metsäpäivä

Metsäpäivän tarkoituksena on kehittää nuorten luontotuntemusta sekä tuoda luonnonvara-alan ammatteja ja harrastusmahdollisuuksia tutuksi toiminnallisesti. Salon Metsäpäivä järjestetään vuosittain toukokuussa. Mukaan otetaan 8-luokan ryhmiä 20-25 oppilasta jokaisesta Salon neljästä yläkoulusta. Toteutuksesta vastaa paikallisten metsä- ja luontotoimijoiden verkosto Metsätiimi

Metsäpäivää ei koronan takia järjestetä vuonna 2020. Seuraavaa toteutusta mietitään keväälle 2021.  Metsätiimi on asian tiimoilta sähköpostitse yhteydessä kouluihin.

Juttu Metsäpäivästä Perniönseudun lehdessä 23.5.2019.