Tulevaisuuden tekoja 4H Business Labissä 2021

Salossa tarve 4H Business Labille on suuri, sillä täällä 4H-yrityksiä on runsaasti (vuonna 2020 80 kpl). Tulevaisuuden tekoja 4H Business Labissä -hankkeen tavoitteena oli yhdessä nuorten kanssa suunnitella ja toteuttaa paikallisten tarpeiden mukainen ja nuorten näköinen 4H Business Lab Saloon sekä saattaa se aktiiviseen käyttöön. Nuoret suunnittelivat, työllistyivät ja osallistuvat myös tilan avajaisiin (1. ja 2.9.2021).

Business Lab on 4H-järjestön kehittämä uusi yrittäjyyttä tukeva malli - nykyaikaisella teknologialla varustettu oppimisen, tiedonvälityksen ja yrittäjien kohtaamispaikka. Tässä nykyaikaisella teknologialla varustetussa monitoimitilassa 13-28 -vuotiaat 4H-yrittäjät voivat hoitaa yrityksensä päivittäisiä asioita sekä kehittää omaa yritystoimintaansa, verkostoitua keskenään, tavata asiakkaitaan ja suunnitella sekä toteuttaa omia Pop Up -tyyppisiä tapahtumia.

Business Lab -toiminnan avulla tavoitteena on aktivoida ja tukea nuoria työelämätaitojen oppimisessa sekä oman osaamisen tunnistamisessa ja kehittämisessä. 4H Business Lab mahdollistaa yhdenvertaiset yrittämisen mahdollisuudet nuorille heidän taustoistaan riippumatta ja ehkäisee siten syrjäytymistä. Nuorten mahdollisuudet toteuttaa esimerkiksi yrityksensä markkinointia paranevat, kun he saavat käyttöönsä kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmat tulostimineen sekä opastusta niiden käyttöön. Lab työllistää hanketyöntekijän sekä 1-2 Lab talkkaria, joiden tehtävänä on huolehtia tilan aukiolosta ja toiminnasta toimiston aukiolon ulkopuolella.

Tavoitteena on Salon oman 4H Business Labin myötä innostaa kumppaneiksi myös paikallisia elinkeinoelämän edustajia ja yrittäjäyhdistyksiä, mikä tuo lisää sisältöä ja kehittämisnäkökulmaa nuorten yrittäjyyskasvatukseen sekä resursseja jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen.

Ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävä kasvu ovat nousseet yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta koko ajan ajankohtaisemmiksi aiheiksi. Hankkeen myötä kestävän kehityksen mukainen ajattelu otetaan entistä vahvemmin mukaan 4H-yrittäjyyskasvatukseen. Tavoitteena on saada nuoret suunnittelemaan ja toteuttamaan yritystoimintaansa ekologisesti ja ympäristö huomioiden.

Rahoittaja: Lounais-Suomen Aluehallintovirasto
Tavoitteellinen toteutusaika: 1.2.-31.9.2021 (tarvittaessa esim. koronasta johtuen mahdollista venyttää vuoden loppuun asti).
Hanketyöntekijä: Ella Turpeinen
4H Business Lab -talkkari: Neria Oranta