Vuoden 4H-kerhonohjaaja

Tässä paikallisessa "kilpailussa" ovat vuosittain mukana kaikki Salon 4H-kerhonohjaajat. Tunnustuksella Salon 4H-yhdistys tahtoo tsempata ohjaajiaan laadukkaaseen ohjaustoimintaan ja itsensä kehittämiseen. Palkinto jaetaan ansioituneelle ohjaajalle keväisin yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen yhteydessä.

Vuoden 4H-kerhonohjaaja on todennäköisesti...

- panostanut kerhonsa mainostamiseen, jolloin kerhossa on luultavasti myös paljon kerholaisia
- ohjannut kerhoaan erityisen aktiivisesti, tavoitteellisesti ja innostavasti saaden kerholaiset oppimaan uutta
- luonut kerhoon turvallisen ja luottavaisen ilmapiirin mm. tutustumalla kerholaisiinsa, huomioimalla kaikkia tasapuolisesti ja puuttumalla mahdollisiin kiusaamistapauksiin
- suunnitellut monipuolisen/teeman mukaisen kerho-ohjelman
- osallistunut 4H:n koulutuksiin ja kehittänyt itseään
- osallistanut kerhonsa Vuoden 4H-kerho -kilpailuun
- hoitanut raportoinnin huolellisesti ja ajallaan
- viestinyt vastuullisesti ja ajoissa huoltajille ja yhdistykselle tarvittaessa
- osallistunut yhteisiin tapaamisiin 
- ohjannut jo pidempään