Kouluyhteistyö

Nuorten Luonto -hankkeen aikana Salon 4H-yhdistyksen tarjoama metsä- ja luontoaiheinen kouluyhteistyö keskitettiin jatkossa vuosittain järjestettävään Metsäpäivään. Tavoitteena on päivän aikana eri luonnonvara-alan edustajien muodostaman Metsätiimin toimesta kehittää nuorten luontotuntemusta ja herättää kiinnostusta alan ammatteja kohtaan.

Lisäksi vuosittain toteutettavaksi vakiintui Metsä-TET, jossa 1-2 nuorta pääsee yhden viikon aikana tutustumaan eri metsäalan työpaikkoihin. Satunnaisesti tarjolla on myös retkiä yms. toimintaa.

Tarjonnasta tiedotetaan jatkossa Metsätiimi-sivun alaisuudessa sekä suoraan kohdekouluille. Ohjelma on kouluille ilmaista, ellei siitä erikseen mainita. 


Juttu Metsäpäivästä Salonjokilaaksossa 18.5.2017. Ensimmäinen pilotoiva Metsäpäivä järjestettiin Teijon luontotalon ympäristössä 11.5.2017. Metsäpäivään pääsi osallistumaan yksi luokka kustakin Salon yläkoulusta.