Nuorten Luonto 2015-2018

Nuorten Luonto –kehittämishankkeen tarkoituksena oli lisätä salolaisten lasten ja nuorten ympäristövastuullisuutta, luoda ja parantaa heidän luontosuhdettaan ja edesauttaa nuorten työllistymistä luonnonvara-alalle. 

Toimenpiteinä olivat erilaiset luontoaiheiset kurssit, teemapäivät, kerhot, leirit, retket, tietoiskut, kilpailut ja haasteet. Lisäksi toteutettiin hyvinvointia luonnon välityksellä lisääviä toimenpiteitä, kuten Metsäkuutioita. Luonnonvara-alan mahdollisuuksia nuorten työllistäjänä parannettiin esittelemällä nuorille alan työ- ja koulutusmahdollisuuksia sekä luomalla uusia luonnonvara-alan nuorille soveltuvia työpaikkoja ja yritysideoita. Hankkeen aikana luotiin myös luonnonvara-alan toimijoiden verkostoa sekä paikallisesti (Metsätiimi) että laajemmin ja jopa kansainvälisesti. Hankkeen kohderyhmänä olivat hankealueella asuvat salolaiset 6-28 -vuotiaat lapset ja nuoret sekä alueen asukkaat, yritykset ja yhteisöt.

Hankkeen aikana tavoitettiin 3 754 lasta ja nuorta. Hankkeen kursseilla ja teemapäivillä oli 661 osallistujaa, luontokerhoissa ja leireillä 246 osallistujaa ja 1 378 nuorta sai tietoa luonnonvara-alan työ- ja koulutusmahdollisuuksista. 54 nuorta työllistyi hankkeen kautta tai kokeili yrittäjyyttä luonnonvara-alalla. Hanke kokosi paikallisesti toimivaan Metsätiimiin 10 jäsentä ja julkaisi Instagramissa 310 kuvaa.

Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2015-30.6.2018. Hankkeen toteuttaja oli Salon 4H-yhdistys ja yhteistyötä tehtiin mm. Salon seudun luonnonsuojeluyhdistyksen, Salon kaupungin Viheryksikön ja Nuorisopalveluiden, Suomen 4H-liiton sekä alueen oppilaitosten kanssa. Hankkeen rahoitus tuli leader-toimintaryhmä Ykkösakseli ry:n kautta

Lisätiedot: Janina Mäkinen / janina.makinen@4h.fi / 044 777 8535

Nuorten Luonto -hankkeen sähköisestä kirjasesta voit suurennuslasia klikkaamalla katsoa kuvapainotteisesti mitä kaikkea hankkeessa tehtiin. Tästä kirjaseen.

Instagram #4HNuortenLuonto