Metsätiimi

Metsätiimi kokoaa yhteen metsä- ja luontoalan ammattilaiset, harrastajat sekä opettajat. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten metsätietämystä sekä antaa monipuolinen ja positiivinen kuva suomalaisesta metsäluonnosta ja metsänhoidosta. Yhdessä tuomme lisäarvoa kouluopetukseen sekä annamme nuorille virikkeitä vapaa-aikaan, harrastuksiin ja ammatinvalintaan. Tiedon ja elämysten pohjalta nuoret pystyvät itse muodostamaan realistisen kuvan metsäasioista. Metsätiimin toiminnan kohderyhminä voivat olla alakoululaiset, yläkoululaiset ja lukiolaiset.

Salossa Metsätiimi järjestää ensisijaisesti koululaisten metsäpäiviä sekä Metsä-TET -jaksoja 9-luokkalaisille. Muita mahdollisia Metsätiimin toimintoja voisivat olla esimerkiksi metsäretket, koko perheen metsätapahtumat ja opettajien metsätapahtumat. Salon Metsätiimi on perustettu v. 2017 Salon 4H-yhdistyksen leader-rahoitteisen Nuorten Luonto -hankkeen toimenpiteenä.

Metsätiimiin ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat metsä- ja luontoneuvonnan tärkeäksi. Yhteistyöllä toteutamme pitkäjänteistä metsä- ja luontokasvatusta. Haluatko lisätietoa Metsätiimistä tai kenties itsekin mukaan toimintaan? Ole yhteydessä Salon 4H-yhdistykseen (toiminnanjohtaja Anna Laakkonen, anna.laakkkonen (at)4h.fi / 044 777 8535). 4H toimii Metsätiimi-verkoston koolle kutsujana sekä organisoijana.

Jos haluat tiedustella Metsätiimin järjestämää ohjelmaa oppilaitokseesi, voit olla yhteydessä keneen tahansa Metsätiimin jäsenistä. 
 

Metsätiimin kokoonpano

Taho/organisaatioVastuuhenkilöYhteystiedot
Salon 4H-yhdistysToiminnanjohtaja Anna Laakkonenanna.laakkonen@4h.fi
044 777 8535
Suomen MetsäkeskusMetsäneuvoja Minna-Mari Tuovinenminnamari.tuovinen@metsakeskus.fi
Metsänhoitoyhdistys SalometsäMetsäasiantuntija Rasmus Lönnforsrasmus.lonnfors@mhy.fi
Salon seudun luonnonsuojeluyhdistysLuontoharrastaja Jarmo Markkanenmarkkanen.jarmo@gmail.com 046 662 5946
Hermannin kouluBiologian, maantiedon ja terveystiedon lehtori Marja Kaunisto-Pyykkömarja.kaunisto-pyykko@salo.fi

 

Ensimmäinen Metsäpäivä 11.5.2017. Metsätiimiläiset valmistautuvat vetämään ohjelmarasteja.