Tiedotteet

Tiedote 13.2.2019

Salon nuoret ovat Suomen aktiivisimpia 4H-yrittäjiä

Salon 4H-yhdistyksessä ensimmäinen 4H-yritys perustettiin vuonna 2011. Tähän päivään mennessä harjoitusyrityksiä on perustettu 98 ja yrittäjyyttä on kokeillut 129 nuorta. Yli puolet yrityksistä on perustettu kahden viimeisen vuoden aikana eikä suosion kiihtymiselle näy loppua. Kasvuun ovat vaikuttaneet vuosina 2013 - 2014 Duunirinki –hankkeen aikana tehty pohjatyö, vuosien varrella monipuolistunut kouluyhteistyö, nuorten hyvät kokemukset ja suositukset sekä Salon kaupungin uusille 4H-yrittäjille vuodesta 2017 alkaen maksama 200 € tukiraha. Koska nuoret ovat nyt Salossa löytäneet ja ottaneet 4H-yrittäjyyden omakseen, voidaan aiempaa laajemmin keskittyä jo mukana olevien nuorten tukemiseen ja vastata uusiin kehittämistarpeisiin. 4H-yrittäjien Eemil Peltolan ja Jaakko Suomisen viime syksynä tekemän kartoituksen perusteella heidän kollegansa tahtovat yrittäjyytensä varrelle mm. tilaisuuksia verkostoitua ja tehdä kauppaa keskenään, mahdollisuuksia tavata potentiaalisia asiakkaita henkilökohtaisesti sekä apua markkinointiin. 4H-yrittäjien kasvavassa joukossa yhä useammin vastaan tulee myös halu kehittyä kohti oikeaa yrittäjyyttä. Näihin tarpeisiin ei ole järjestötasolla vielä kehitetty tukimalleja, sillä suuri osa Suomen 225 4H-yhdistyksestä etsii vielä ensimmäisiä innostuneita 4H-yrittäjiään. Salossa 4H-yrittäjiä on valtakunnallisesti eniten ja 4H-yhdistys tarttui itselleen ajankohtaiseen kehityshaasteeseen käynnistämällä Avoimet ovet yrittäjyyteen –hankkeen Lounais-Suomen Aluehallintoviraston tuella (1.1.-30.6.2019).


4H-yrittäjyyttä kehitetään Salossa paikallisiin ja valtakunnallisiin tarpeisiin

Avoimet ovet yrittäjyyteen –hankkeessa tarkoituksena on pilotoida ja tuotteistaa tukitoiminnan malleja salolaisten 4H-yrittäjien ja samalla kaikkien Suomen 4H-yhdistysten käyttöön. Hankkeessa pyritään vastaamaan erityisesti 4H-yrityksen perustamisen ja 4H-yrityskurssin jälkeen nouseviin nuorten tarpeisiin. Toimenpiteinä ovat mm. harjoitusyrittäjien verkostoitumismallien luominen, uudistetut yrityskurssit ja ammattimaisuutta kehittävät teemapäivät. Salossa 4H-yrittäjänä aloittaneista ainakin kolme on tähän mennessä päivittänyt harjoitusyrityksensä oikeaksi yritykseksi. Sander Vill ja Samuli Vienola valo- ja videokuvauksen aloilla sekä Antti Susi piha- ja puutarha-alalla. 4H-yrittäjyyden tasolle jäävä kokemus yrittämisestä on yhtä arvokas lopputulos kuin oikeaan yrittämiseen siirtyminen, mutta tähän tähtäävien nuorten määrä näyttäisi olevan kasvussa ja yrittäjyyden merkitys työpaikkojen ja talouden kasvun osatekijänä voimistumassa. Hanke pyrkii siloittamaan siirtymää harrastuksesta leipätyöhön entisestään. Tavoitteen saavuttamiseksi syvennetään yhteistyötä kaupungin aloittavia yrittäjiä neuvovan Yrityssalon kanssa.


4H Business Lab on lupaava uusi mahdollisuus

Voisiko Suomen 4H-liiton vastikään kehittämä 4H Business Lab –malli tarjota nuorille yrittäjille kaivattuja apuja Salossa? 4H Business Lab on käytännössä monitoimitila, jota 4H-yrittäjät ja mahdollisesti muut harjoitusyrittäjät voivat käyttää. Tilasta löytyy välineitä esimerkiksi ammattimaisempaan mainostukseen tai yrityksen arkipäivään esim. tulostus ja nettimahdollisuuden muodossa. Tila voi toimia harjoitusyrittäjien verkostoitumis- ja kouluttautumispaikkana. Avoimet ovet yrittäjyyteen –hankkeessa kartoitetaan voisiko 4H Business Lab toimia Salossa ja millaisia funktioita sen tulisi paikallisten 4H-yrittäjien mielestä tarjota, löytyisikö sopiva tila, rahoitus jne. Kysymyksiin osaltaan perehtyvät tehtävään työllistetyt 4H-yrittäjät Vilma Ruohonen ja Rosa Saastamoinen. Vastauksia lähdetään etsimään vierailemalla Helsinkiin perustetussa ensimmäisessä 4H Business Labissa.

Hankkeen päätteeksi 4H-yrittäjyyden kehitystyön hedelmät ja kaikki Salon 4H-yhdistyksessä toteutettavat yrittäjyyskasvatustoimenpiteet kootaan vuosikelloksi järjestelmällisen ja tehokkaan toiminnan pohjaksi.