Avoimet ovet yrittäjyyteen 2019

Hankkeen tarkoituksena oli muotoilla yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille kynnyksetön tie harjoitusyrittäjyydestä virallisemman yrityksen perustamiseen Salossa sekä kehittää olemassa olevia ja luoda ja kartoittaa uusia tukikeinoja 4H-yrittäjänä toimimiseen niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. 

Tärkeimpinä toimenpiteinä olivat 4H Business Lab - toiminnan alustaminen Salossa yhdessä nuorten ja yhteistyökumppaneiden kanssa, harjoitusyrittäjien verkostoitumismallien luominen ja pilotointi, yrityskurssit ja syventävät teemapäivät nuorille ja lopulta kaikkien Salon 4H-yhdistyksessä toteutettavien yrittäjyyskasvatustoimenpiteiden kokoaminen vuosikelloksi järjestelmällisen ja tehokkaan toiminnan pohjaksi.

Hankkeen tuloksena todettiin, että 4H-yrittäjille tulisi tarjota tukikeinoja, jotka ovat tarjolla joustavasti nuorten menojen ja tilanteiden mukaan tai jotka ovat tarpeeksi kiinnostavia kilpailemaan muiden menojen kanssa ja samalla hyödyllisiä. Tällaisia keinoja olisivat ainakin sähköisissä kanavissa tapahtuva neuvonta ja 4H Business Lab. Etenkin Salon 4H-yrittäjien yhteinen whatsapp-ryhmä on osoittautunut erittäin toimivaksi nuorten kanssa. Niin 4H-yrittäjät kuin hankkeen yhteistyökumppanitkin totesivat 4H Business Labin olevan erittäin toivottu uusi yrittäjyyskasvatuksen malli myös Saloon. Näin ollen tavoitteena on löytää Business Labin suunnitteluun ja toteuttamiseen erillinen rahoitus siten, että konsepti saadaan Saloon vuoden 2020 aikana.  

Hankkeen myötä Salon kaupungin aloittavien yrittäjien neuvontaa tarjoavasta Yrityssalosta tuli nuorille aiempaa tutumpi ja hankkeen aikana selkeytyi se, miten Yrityssalo voi auttaa 4H-yrittäjiä. Ammattiopiston kanssa kokeiltu yhteistyö 4H-yrityskurssien järjestämisessä koettiin hyödylliseksi ja kursseja tullaan järjestämään yhteistyössä myös jatkossa. Yhteistyö selkeytyi ja tiivistyi entisestään myös muiden oppilaitosten kanssa.

Hankkeen aikana 970 nuorta sai tietoa harjoitusyrittäjyydestä ja Yrityssalon palveluista. 40 nuorta osallistui yrityskursseille ja yrittäjyysaiheisille teemapäiville ja kaksi nuorta sai työkokemusta yrittäjyyden tukipalveluiden kartoittamisessa. Yhteistyötä tehtiin Yrityssalon, Salon kaupungin, Yrityskummien, Suomen 4H-liiton, Salon yrittäjyyskasvatuksen Sykäys-tiimin, Salon seudun koulutuskuntayhtymän koordinoiman Kototakuu - kaikki jatkoon -hankkeen, Salon seudun koulutuskuntayhtymän Innoheimo -hankkeen ja Salon oppilaitosten kanssa.

Hankeaika: 1.1.-30.9.2019
Toteuttaja: Salon 4H-yhdistys
Rahoittaja: Varsinais-Suomen aluehallintovirasto