Salon 4H:n ansioituneita palkittiin vuosikokouksessa

29.3.2022

Kahden vuoden tauon jälkeen Salon 4H:n vuosikokous pystyttiin jälleen pitämään yhteen kokoontuen. Tilaisuudessa käsiteltiin säätömääräiset asiat; mm. kuultiin yhdistyksen vuoden 2021 toiminnasta ja kuluvan vuoden suunnitelmista sekä valittiin uudet hallituksen jäsenet. Kokous järjestettiin yhdistyksen toimiston yhteydessä 4H Business Labissä os. Turuntie 6 (2.krs) klo 18 alkaen.  

Illan päätteeksi palkittiin vuoden 2021 toiminnassa aktiivisesti mukana olleita ja muutoin ansioituneita 4H-laisia seuraavasti (kuvien jälkeen):

Salon Vuoden 4H-yritys

NELLAUNE (4H-yrittäjä Nella Ahdeala ja Aune Pitkänen)

NELLAUNE nimen alla toimii yhteistyössä kaksi 4H-yritystä. Nella ja Aune perustivat monitoimiyrityksensä (NELLAUNE 1 ja NELLAUNE 2) vuoden 2021 alussa yhteisten kiinnostuksen kohteiden, siivouksen sekä lem-mikkien- ja lastenhoidon, ympärille. Yrittäjät ovat panostaneet tavoitteellisesti ja huolella yrittäjyyden eri vaihei-siin perustamistoimista markkinointiin ja työkeikkojen tekemiseen. He ovat toteuttaneet ja kehittäneet toimin-taansa asiakaslähtöisesti ja tehneet hyvin myyntiä. Oma yritys palveli myös kesätyöpaikkana.

"Olen tavannut vuoden aikana ihania asiakkaita, joilta olemme saaneet erittäin hyvää palautetta. Tyytyväiset asiakkaat ovat tuoneet lisäpuhtia jaksamiseen, jonka avulla olen aina mennyt töihin hyvällä mielellä. Oman ar-vioni mukaan olemme onnistuneet yrityksemme pyörittämisessä erittäin hyvin, erityisesti näin vaikeina aikoina! Odotan innolla vuotta 2022, sillä olemme onnistuneet rakentamaan yrityksellemme hyvän pohjan sekä asiakas-kunnan, jonka avulla pystymme nostamaan toimintaamme uudelle tasolle." - Nella


Kunniamaininta 4H-yrittäjyydestä "Paras startti"

Emilia Seppälä (4H-yritys Beauty by Emilia)

Vuonna 2021 perustetuista 4H-yrityksistä Emilian Beauty by Emilia tienasi eniten suhteessa siihen, kuinka kauan yritys ehti olla toiminnassa vuoden aikana. Beauty by Emilian myyntitulos oli samalla vuoden aikana toi-mineiden 86:den 4H-yrityksen joukossa suurin.


Kunniamaininta 4H-yrittäjyydestä "Rohkeasti raivaamaan”

Toni Virtanen (4H-yritys TONIN RAIVAUS JA PIHA)

Toni perusti 4H-yrityksensä vuoden 2021 keväällä vain 13-vuotiaana. Nuoresta iästään huolimatta hän lähti rohkeasti opettelemaan yrittäjyyttä ja työntekoa itseään kiinnostavalla alalla. TONIN RAIVAUS JA PIHA teki heti myyntiä ja toimi kannattavasti.

"Opin asiakkaiden kanssa olemista ja toimimista sekä laskujen kirjoittamista." - Toni


Kunniamaininta 4H-yrittäjyydestä "Vuoden yllättäjä”

Lotta Koivumäki (4H-yritys Chica-Lotta)

Lotta on onnistunut koronasta ja opintokiireistään huolimatta kasvattamaan vuonna 2018 perustamansa yrityk-sen myyntiä noin 70% aiempiin vuosiin nähden.

"Olen oppinut 4H yrittäjänä asiakkaista, laskutuksesta, hinnoittelusta, vastuullisuudesta sekä paljon muuta. Eri-tyisesti olen kiitollinen ja iloinen, että nuorille annetaan mahdollisuus yrittäjyyden harjoittelemiseen jo nuoresta. Toivon, että jossain vaiheessa tulevaisuudessa voin perustaa "oikean" yrityksen! :)" - Lotta


Salon vuoden 4H-kerhonohjaaja 

Neea Tuominen ja Sofia Laaksonen (4H-kerho Suomusjärven Topsukat)

Tänä vuonna palkinto jaettiin ohjaajaparille. Sofia ja Neea ovat ohjanneet yhdessä monipuolista yleiskerhoa Suomusjärvellä syksystä 2020 alkaen. Syksystä 2021 alkaen he ovat ohjanneet kahta kerhoryhmää, kun ker-hon suosio kasvoi niin, etteivät kaikki tulijat mahtuneet yhteen porukkaan. Neea ja Sofia ovat ohjaajina tunnolli-sia, tavoitteellisia ja iloisia. He ovat olleet aktiivisia kouluttautumaan ja toimineet joustavasti erilaisten muutos-ten, kuten koronan, edessä.


Aktiiviset 4H-kerholaiset

4H-kerholaisia palkittiin aktiivisesta, oppimishaluisesta ja toiset huomioivasta osallistumisesta. Palkinto lähti Kädentaitajat tuunaavat (Perniö), Safkasankarit kattaa maailman (Halikko) ja Suomusjärven Topsukat kerhojen aktiiveille. 


4H on monipuolinen harrastus, jossa omat unelmat ja kiinnostuksen kohteet yhdistyvät työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen. 4H:lla harrastavat 13-28-vuotiaat nuoret sekä vapaaehtoiset, esim. yritysohjaajina toimivat, aikuiset. Vuonna 2021 Salon 4H-yhdistyksen kerhotoiminnassa oli mukana reilusti yli 100 alakouluikäistä kerholaista ja 14 nuorta kerhonohjaajaa, 4H-yrittäjänuoria oli 86 sekä ikäihmisten viriketoimintaan, hanketyöhön, 4H-kioskille, joululahjojen paketointipisteelle tai Lab-talkkariksi työllistyneitä nuoria yhteensä 16.