Yhdistyksen vuosikokouksessa palkittiin aktiiveja ja saatiin uusia jäseniä hallitukseen

19.4.2023

Salon 4H-yhdistyksen vuosikokous pidettiin 4H Business Lab Salossa maanantaina 17.4. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsutun Sissi Peltosen johdolla käytiin läpi sääntömääräiset asiat - kuultiin mm. yhdistyksen vuosikertomuksesta kuinka vuosi 2022 sujui ja toimintasuunnitelmasta luettiin mitä on luvassa vielä kuluvalle vuodelle.

Toiminnasta vuonna 2022

  • yhdistyksellä oli 267 nuorisojäsentä ja 30 aikuisjäsentä
  • hallitukseen kuului 6 varsinaista ja 2 varajäsentä
  • eri puolilla Saloa toimi yhdeksän 4H-kerhoa 
  • yhdistys työllisti erilaisiin työtehtäviin (mm. ikäihmisten viriketoimintaan, Nummijärven uimalalle, kerhonohjaajiksi ja 4H-yrityskoordinaattoriksi) 22 nuorta, joista 13-17 vuotiaita oli 20
  • yhdistys maksoi nuorille palkkoja yhteensä reilut 17 000 €
  • uusia 4H-yrityksiä perustettiin 23 ja yhteensä yrityksiä oli toiminnassa 80 kpl
  • salolaisten 4H-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 100 000 €
  • yhdistys toteutti kaikki 4H-järjestön nuorisotoiminnan avaintuotteita (kerhot ja kouluyhteistyö, (työelämä)koulutukset, työllistäminen ja 4H-yrittäjyys)
  • yhdistys järjesti muuna toimintana mm. Reilu Teko -lannoite- ja siemensäkkikeräyksen, pyöritti elinkeinotoimintaa, oli aktiivinen yhteistyökumppani alueensa muille toimijoille, pilotoi 4H-yrityskesämallin ja veti ostopalveluna Someron 4H-yhdistyksen toimintaa

Suunnitelmia vuodelle 2023

on luvassa kaikkea sitä, mitä viimevuonnakin. Nyt tarjoamme myös ensimmäistä kertaa alakouluikäisille suunnattua 4H:n suosittua Ruokakoulu-leiriä, joka olisi tarkoitus toteuttaa Salossa 5.-8.6. Ilmoittautuminen on auki. Lisäksi yhdistys toimii organisaattorina 4H-järjestön ja Nordean valtakunnallisessa yhteistyöprojektissa, jossa nordealaisia koulutetaan vapaaehtoisiksi yritysohjaajiksi 4H-yrittäjille ympäri Suomen. 

Uusi hallitus

Varsinaisina jäseninä ovat tänä vuonna yhdistyksen hallituksessa jo aiemmin vaikuttaneet:
- Sari Honkanen (yrittäjä, entinen kerhonohjaaja ja 4H-yrittäjä)
- Jere Hauhia (datanomi)
- Antti Peltonen (maatalousmyyjä)
- Jussi Peltonen (yrityskummi)
- Vilma Vaarapuro (ylioppilas)
- Suvi Laaksonen (merkonomi, entinen kerhonohjaaja)

Uusina hallitukseen valittiin tänä vuonna kolme varajäsentä:
- Marjaana Mänkäri (aktiivinen yhdistystoimija, tilallinen ja paikallinen vaikuttaja)
- Esa Rannikko (aiempaa 4H-taustaa omaava maatilayrittäjä)
- Samu-Markus Pyykkö

Uusi hallitus järjestäytyy kokouksessaan 8.5.2023

Vuoden 2022 4H-aktiivit

Aktiivisesta toiminnasta Salon 4H:ssa palkittiin tänä vuonna kerholaisia sekä 4H-yrittäjiä. Salon vuoden 4H-yrityksenä palkittiin pitkäaikainen ja kasvuun tähtäävä Tipsutora, jossa yrittäjänä toimii Kirsi Launiainen. Kunniamainintoja yrittäjyydestä jaettiin neljä.

Kuvassa vasemmalta lukien 4H-yrittäjät Sonja Heikkilä, Kirsi Launiainen ja Mikael Sallinen -->


Klikkaa alta löytyvät kuvat suuremmiksi ja tutustu palkittuihin.